Aktiviteter i 2021

DUGNAD LØRDAG 17. APRIL 2021 KL. 11.00

VI SKAL RAKE OG RYDDE RUNDT VELHUSET.

VI MÅ HOLDE GOD AVSTAND TIL HVERANDRE, ALLE MÅ BRUKE MUNNBIND OG TA MED EGET UTSTYR (RIVE/SAKS)