Årsmøtepapirer/Budsjett 2022

Budsjettet er foreløpig bare et forslag, ikke vedtatt.

Budsjett 2022