Årsmøtepapirer/Budsjett 2022

Budsjett vedtatt av styret 28.2.22

Budsjett 2022