Historien i bilder og tekst

 

Vi ser her at Basseng parken vel ble stiftet 14.10.1986

4. august 2021 fikk vi overlevert noen papirer fra gamle dager. Det viste seg å være papirer for overtagelse av brakkene, som ble omgjort til vel hus. 

 Forslag til avtalen er fra 1. februar 1990 og avtalen er foreslått av Willy Pettersen. Parkvesenet i Holmestrand hadde etablert et fast spise- og arbeidssted ved bruk av stasjonære brakker som var plassert i Bassengparken. Etter at park- og idrettsvesenet ble integrert i teknisk etat var det ikke lenger hensiktsmessig å benytte de gamle brakkene. Samlings- og spisested for parkvesenet ble etablert ved kommunens lager på Hvitstein. Forslaget er at velforeningen overtar kontorbrakke og en mindre som sitt eie, og skulle yte til Bassengparken belysning til en verdi av kr. 15.000,-. Grunnen skulle vi låne på ubestemt tid, må vi flytte, må kommunen stille annen egnet tomt til rådighet. Vanntilkoblingen skulle bli som den var, uten utgifter for velforeningen. Strømmen skulle vi betale selv.

Den 20. mars 1990 ble forslaget enstemmig vedtatt.

Den 8. august 1990 ble en søknad om bruk av kommunal grunn for plassering av hus for Bassengparkens Vels hus behandlet i Holmestrand kommune, Boligrådet behandlet. Vedtaket ble «Bassengparken Vel får benytte kommunal grunn for oppføring av lokaler for Velet. Arealet avgrenses i samråd med parkvesenet. Grunnen benyttes vederlagsfritt så lenge Bassenparken Vel benytter området. Arealet må holdes i orden og vedlikeholdes av Velet. Kontrakt utarbeides hvor gjensidig oppsigelsestid, på 1-ett-år inngår i avtalen.»                                                                                                                                                       Signert K. Johansen

24. august 1990 godkjennes søknad om oppføring av grendehus i Tunnelveien 20 av Holmestrand kommune, Teknisk sjef.                                               

Vedtak godkjennes på følgende vilkår:                                                                                     

1. Innredning av kjøkken skal godkjennes av næringsmiddeltilsynet.   

2. Atkomstvei fra kjørbar vei til inngang skal kunne brukes av orienterings- og    bevegelseshemmede. Den skal være lett å finne, lett å ferdes på, uten        hindre, og den skal ha slik bredde at rullestol kan snus. BF 23:21. 

3. Minst 1 stk.  håndslokkeapparat (f.eks. 6 kg ABE) må monteres.                             

4. Bygningen skal tilknyttes kommunal avløpsledning.                                                     

5. Bygningens plassering og høyde overkant grunnmur skal godkjennes av bygningskontrolløren.                                                                                                                         

Avgjørelsen er tatt av fung.bygn. -og reguleringssjef etter fullmakt av bystyret. Signert Steinar Seland  

Stedet der velhuset i dag står ble kaldt Kjappsletta.

De to brakkene ble bygget sammen og et tilbygg ble bygget. I starten var det snurredass, men etter hvert ble det lagt inn vannklosett.

Et bilde vi fant i en fotobok. Som vi ser må dette være tatt ganske tidlig etter byggeperioden. Kanskje 86-87? Dette var noe vi tippet, men nå vet vi at det er på førsten av 90-tallet.

 

Her ser vi en overrekkelse av gaver.

Fest på lokalet.