Info om selve parken

I parkens søndre del finnes rester av den gamle Hvittingfossbanen som gikk fra Holmestrand til Hvittingfoss. Åpningen er vanskelig å finne fordi det er mye kratt omkring.

Parken grodde sakte og sikkert igjen, men på 90-tallet ble parken igjen til en nydelig perle. Vi ser nå at parken igjen er i ferd med å gro til og vi håper på et sterkt engasjement fra både kommunen, velforeningen og naboer til parken.

Holmestrand kommune har reparert demningen og forskjønnet området rundt. Før dammen ble pumpet tom for vann fantes fiskeslag som karuss og abbor. Det er et rikt fugleliv i parken og nå er det flere rådyr som også er innom.

Parken strekker seg helt opp til Øvre Gausenvei.

Rundt det største bassenget er det opprettet tursti med avstikkere til boligområdene omkring. Du kan komme inn i fra Tunnelveien, Fløyveien, Øvre Gausenvei, Barlindveien og Hvitsteinbakken.

Bassengparken er en sentrumsnær park som er tilgjengelig med bil, og kommer du med tog, er det gangavstand fra Fjellheisen ved Rove. 

Bassengene i parken har vært vannreservoar for drikkevann for Holmestrand og ble opprettet som park på 70-tallet.

Om høsten og vinteren er det lys på stiene rundt omkring.