Kontakt ved leie av velhuset

Velforeningshuset er til leie for alle!

Hvis du/dere ønsker å leie velforeningshuset er kontaktpersoner:

Grete Rygh, tlf 977 00 261 eller på Messenger (Facebook)

Jorunn Henriksen, tlf 992 42 777 eller på Messenger (Facebook)

Hvis det blir en annen representant fra styret som skal gi ut/inn nøkkel, blir dette opplyst.