Medlemskap i velforeningen

Medlemskap i Bassengparken velforening

Medlemsavgiften er pr. i dag kr. 275,- pr. husstand pr. kalenderår

Foreninger kan også tegne medlemskap, koster også kr. 275,- pr. kalenderår

Beløpet kan innbetales til konto 1594 32 07876 eller på Vipps nr. 519431. Påfør en melding med din postadresse og e-post adresse.

PS! Vi sender ikke ut innbetalingsblankett, men sender ut et varsel pr. e-post eller sms så snart årsmøtet har blitt avholdt.

…………………………………………

Her er et bilde av et gammelt medlemsbevis fra 1986, tilhørende Åse Marie  Bergstrøm, født Holtan.