Naturstien m/svar

 

I parken blir det i løpet av våren 2021 satt opp 25 poster natursti.

Postene har vært ute før, men  skiltene ble dessverre revet ned  under pandemien. Men vi skal prøve igjen og håper at skiltene får stå i ro.                           

Første post er på veggen til Gapahuken. Her blir det også lagt ut ark som dere kan fylle ut, men ta med egen blyant.

Hvis du vil se om du har svart riktig, kan du sjekke her: