Utleie- og ordensregler og utleietider

Bassengparken velforening følger Holmestrand kommunes  Covid-19 regler.
Alle som leier må levere inn navneliste på sine gjester.
 

Utleie:

*Prisen er fastsatt av styremøte 21.06.2020 og gjelder pr. dag inklusive vask, leien betales på forskudd.                                                                                        Medlemmer kr. 1.200,-/ikke medlemmer kr. 1.400,-. 

*Ved inngåelse av leie lang tid i forveien innfører vi nå depositum på kr. 300,-.  Avbestilling må skje minst 14 dager i forveien, for å kunne få refundert depositumet.

*Kun utleie til private selskaper med kjente gjester.

*Den ansvarlig leietaker må være 25 år eller eldre.

*Leietaker er ansvarlig for opprydding, rengjøring og oppvask. Oppryddingen gjelder også uteområdet som er brukt. Stablestoler som er brukt ute skal vaskes grundig for jord og grus.

*Det er ikke anledning til å ta med andre møbler ut.

*Leietaker tar med seg avfallet.

*En representant for velforeningen og leietaker skal se til at alt er i orden både før og etter leieperioden. Leiekontrakten signeres av begge to før nøkler overleveres.

*Panelovner må ikke slås av vinterstid.

*Leietaker er ansvarlig for å kjenne til og følge ordensreglene.

*Ødelagte/knuste ting skal registreres og leietaker erstatter dette etter gjeldende priser.

***********************************************************************************************

Ordensregler:

*Gjeldende politivedtekter for Holmestrand skal følges.

*Ro og stillhet for nabolaget kl. 23.00.

*Selskapet avsluttes senest kl. 01.00.

*Det er et absolutt røykeforbud innendørs

*Forlat lokalet og uteområdet slik du har lyst til å leie det selv.

***********************************************************************************************Gapahuk:

*Den som leier velhuset har også tilgang til å benytte gapahuken med bålpanne. Avtales ved inngåelse av leie.

*Gapahuken skal brukes på forsvarlig vis. Sittebenkene er til å sitte på, ikke stå på.

***********************************************************************************************Brudd på utleie og ordensregler fører til tap av retten til å leie velhuset i en periode, varigheten bestemmes av styret

**********

Leietider velhuset:

Vi er fleksible i forhold til leietider, men tidspunkt for retur av nøkkel må skje til oppsatt tid når velhuset er utleid neste periode.

Ta kontakt: Grete Rygh 977 00 261 eller Jorunn Henriksen 992 42 777 eller på Messenger.

Hele dager:

Mandag-Torsdag 11.00 – 23.00 Nøkkel retur etter avtale
Fredag-Lørdag 11.00 -01.00 Nøkkel retur senest 11.00 dagen etter
Søndag/helligdag 11.00 – 23.00 Nøkkel retur etter avtale

Dagtid:

Mandag-Torsdag 11.00 – 16.00 Nøkkel retur senest 16.30
Fredag-Lørdag 11.00 – 16.00 Nøkkel retur senest 16.30
Søndag/helligdag 11.00 – 16.00 Nøkkel retur senest 16.30

Kveldstid:

Mandag-Torsdag 17.00 – 23.00 Nøkkel retur etter avtale
Fredag-Lørdag 17.00 – 01.00 Nøkkel retur senest 11.00 dagen etter
Søndag/helligdag 17.00 – 23.00 Nøkkel retur etter avtale