Utleie/ordensregler og utleietider

Det er kun lov til å ha max 30 personer i velhuset, men det er kun dekketøy til 25.
 

Utleie:

*Prisen er fastsatt av styremøte 21.06.2020 og gjelder pr. dag , leien betales på forskudd.  

Ta kontakt: Grete Rygh 977 00 261 eller Jorunn Henriksen 992 42 777 eller på Messenger.

Utleietider Medlem Ikke medlem
Dag/Kveld (mandag – torsdag) 500,- 700,-
Fredag/Lørdag/søndag 700,- 900,-
Weekend (fredag kveld – søndag fm) 1.400,- 1.800,-

I tillegg kommer vask av lokalene på kr. 500,- (ikke tillat å vaske selv)

Hvis avbestilling senere enn 14 dager før avtalt dato, kommer det et avbestillingsgebyr på kr. 300,-

 

*Kun utleie til private selskaper med kjente gjester og begrenset til 30 personer. Dekketøy til kun 25 personer.

*Den ansvarlig leietaker må være 25 år eller eldre.

*Leietaker er ansvarlig for opprydding, rengjøring og oppvask. Oppryddingen gjelder også uteområdet som er brukt. Stablestoler som er brukt ute skal vaskes grundig for jord og grus.

*Det er ikke anledning til å ta med andre møbler ut.

*Leietaker tar med seg avfallet.

*En representant for velforeningen og leietaker skal se til at alt er i orden både før og etter leieperioden. Leiekontrakten signeres av begge to før nøkler overleveres.

*Panelovner må ikke slås av vinterstid.

*Leietaker er ansvarlig for å kjenne til og følge ordensreglene.

*Ødelagte/knuste ting skal registreres og leietaker erstatter dette etter gjeldende priser.

****

Ordensregler:

*Gjeldende politivedtekter for Holmestrand skal følges.

*Ro og stillhet for nabolaget kl. 23.00.

*Selskapet avsluttes senest kl. 01.00.

*Det er et absolutt røykeforbud innendørs

*Forlat lokalet og uteområdet slik du har lyst til å leie det selv.

****

Gapahuk:

*Den som leier velhuset har også tilgang til å benytte gapahuken med bålpanne. Avtales ved inngåelse av leie.

*Gapahuken skal brukes på forsvarlig vis. Sittebenkene er til å sitte på, ikke stå på.

****

Brudd på utleie og ordensregler fører til tap av retten til å leie velhuset i en periode, varigheten bestemmes av styret

****