Siste nytt pr. 30. august 2023

DET ER BERAMMET EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

MANDAG 25. SEPTEMBER 2023 KL. 18.00.

STED: VELFORENINGSHUSET

AGENDA: OPPLØSNING AV VELFORENINGEN

 

 

Oppstart Klubb 19, onsdag 20. september kl. 18.30

 

 

Vi har et selskapslokale til 25 personer. Info under utleie!

Velhuset er til leie for personer over 25 år, se under fanen utleie! 

Hvis du ønsker å vite om velhuset er ledig for ønsket dato. er det mulig å gå inn på siden med utleietider, priser mm for å se dette!

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram:

https://www.instagram.com/bassengparkenvel/?hl=nb

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/BassengparkenVel/?ref=bookmarks